ஜோதிடம்

1197101.jpg

10.02.2024

சோபகிருது 27 தை

சனிக்கிழமை

திதி: பிரதமை இரவு 12.47 வரை. பிறகு துவிதியை.

நட்சத்திரம்: அவிட்டம் இரவு 8.34 வரை. பிறகு சதயம்.

நாமயோகம்: வரீயான் மதியம் 2.49 வரை. பிறகு பரிகம்.

நாமகரணம்: கிம்ஸ்துக்னம் பிற்பகல் 2.39 வரை. பிறகு பவம்.

நல்ல நேரம்: காலை 7-8, 10.30-12, மாலை 5-7, இரவு 9-10.

யோகம்: சித்தயோகம் இரவு 8.34 வரை. பிறகு அமிர்தயோகம்.

சூலம்: கிழக்கு, தென்கிழக்கு காலை 9.12 வரை.

பரிகாரம்: தயிர்

சூரிய உதயம்: சென்னையில் காலை 6.33.

அஸ்தமனம்: மாலை 6.12.

நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *