ஜோதிடம்

1172915.jpg

செய்திப்பிரிவு

Last Updated : 24 Dec, 2023 06:14 AM

Published : 24 Dec 2023 06:14 AM
Last Updated : 24 Dec 2023 06:14 AM
ராசி பலன், ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படும் பலன்கள் அனைத்தும் ஜோதிடரின் கணிப்புகளே. அவை ‘இந்து தமிழ் திசை’யின் கருத்துகள் அல்ல.

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!


நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *